Waar komt ons voedsel vandaan?
Hoe wordt het gemaakt?
Hoe ziet het leven op de boerderij eruit?

 

Boerderijeducatie betekent beleven, leren en ontdekken waar ons voedsel vandaan komt en ervaren wat er leeft groeit en bloeit op het platteland. 

Een praktijkles op een boerderij voegt veel toe aan de theorie. Jongeren weten bijvoorbeeld vaak niet waar hun voedsel vandaan komt. Een boerderijles helpt ze bij wereldoriëntatie en besef van hun eigen wereld. Op een boerderij zijn maatschappelijke vragen over bijvoorbeeld leven en dood, voortplanting, voeding en gezondheid dagelijkse kost. Jongeren leren hierover na te denken en ze te bespreken. Ook helpt een boerderijbezoek bij de ontwikkeling van praktische vaardigheden zoals meten, determineren, interviewen

en onderzoeken.

Een boerderijbezoek is geschikt voor basis-, middelbaar, of bijzonder onderwijs, maar in overleg ook voor kinderdagverblijven of BSO’s. Kijk goed wat welke educatieboerderij te bieden heeft; een les op een melkveehouderijbedrijf is bijvoorbeeld weer heel anders dan op een akkerbouw- of fruitteelt bedrijf. Elk bedrijf is uniek en het waard om bezocht te worden om zodoende het verhaal over de weg van ons voedsel compleet te krijgen. 

Bezoek een boer

Bezoek één van de 50 getrainde educatieboeren in Flevoland, variërend van akkerbouwers, fruittelers, pluimveehouders en melkveehouders en help vooral zelf een handje mee.
Ontdek waar groentes vandaan komen, hoe kippen worden gehouden, hoe fruit wordt geoogst en hoe het eten van de boerderij uiteindelijk op je bord komt. 

 

Bezoek een boer

Getrainde boeren

De Flevolandse educatieboerderijen zijn onderdeelvan Boerderijeducatie Nederland en voldoen aan strenge eisen op het gebied van veiligheid en hygiëne. Daarnaast hebben alle educatieboeren de landelijke training Belevend Leren gevolgd, waarin ze zich hebben bekwaamd om boerderijlessen te geven.