Aansluiting kerndoelen

Het boerderijbezoek kan zowel in het basisonderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs als in het speciaal onderwijs worden gekoppeld aan verschillende thema’s en kerndoelen. De activiteiten op de boerderij kunnen hierop aansluiten. 

Klik op elk onderwerp en zie welke activiteiten daarbij horen:

Basisonderwijs

 • Klusjes doen op de boerderij
 • Dieren aaien en voeren
 • Proeven van producten
 • Seizoenen/weersinvloeden
 • Hoe groeit gras of mais?
 • Hoe groeien aanwezige akker- of tuinbouwgewassen?
 • Kringlopen op de boerderij
 • Hoe werkt een melkmachine?
 • De lagen in de bodem
 • Machines op de boerderij
 • Voorspel het weer
 • Wat is een gezonde maaltijd?
 • Waar komt voeding vandaan?
 • Wat zijn gezonde en duurzame keuzes bij voeding?
 • Schijf van Vijf
 • Voorkom voedselverspilling
 • Welk eten komt van de boerderij?
 • Zou je boer willen worden?
 • Wel of niet biologisch eten
 • Wel of geen vlees eten
 • Hoe ga je duurzaam om met de aarde?
 • Kwaliteit van lucht in de stal
 • Hergebruik van restproducten
 • Help mee de dieren verzorgen
 • Geef dieren een schone stal
 • Samen iets lekkers maken
 • Afmeting gebouw
 • Groei per dier per dag
 • Wat verdient een boer?
 • Dagindeling van de boer
 • Invloed van seizoenen
 • Dieren verzorgen
 • Boerderijproducten oogsten en proeven
 • Meten, wegen en rekenen met maten

Voortgezet onderwijs

 • Klussen doen op de boerderij
 • Dieren verzorgen
 • Producten oogsten
 • Proeven van producten
 • Seizoenen/weersinvloeden
 • Hoe groeit gras of mais?
 • Hoe groeien landbouwgewassen?
 • Kringlopen op de boerderij
 • Hoe werkt een melkmachine?
 • Bodemlagen
 • Machines op de boerderij
 • Voorspel het weer
 • Voedselproductieproces
 • Gezonde en duurzame keuzes
 • Schijf van Vijf
 • Voedingswaarde en houdbaarheid van producten
 • Zou je boer willen worden?
 • Wel of niet biologisch eten
 • Wel of geen vlees eten
 • Hoe ga je duurzaam om met de aarde?
 • Luchtkwaliteit in de stal
 • Brandstof voor machines
 • Hergebruik van grondstoffen
 • Voedselverspilling
 • Gebruik van schone energie
 • Zorg voor natuur en weidevogels 
 • Werken aan een taak of activiteit
 • Samen een onderzoek of experiment doen
 • Samen eten bereiden
 • Afmeting gebouw
 • Groei per dier per dag
 • Wat verdient een boer?

Ook in het vso kan het boerderijbezoek worden gekoppeld aan leerdoelen. Boerderijactiviteiten sluiten goed aan bij de leergebieden rekenen en wiskunde; mens, natuur en techniek; mens en maatschappij.

 • Meten, wegen en rekenen met maten
 • Bereiden van voeding
 • Dieren verzorgen
 • Hygiënisch handelen
 • Energiebesparende maatregelen op de boerderij
 • Recycling en hergebruik van afvalstoffen
 • Vergelijken van boerderijproducten op gezondheid en duurzaamheid