Op de boerderij ontdekken en beleven de leerlingen waar hun voedsel vandaan komt en welke aspecten nog meer spelen op de boerderij. Een boerderijles sluit op veel manieren aan op het schoolcurriculum en de leerdoelen en maakt onderwerpen heel tastbaar en concreet, bijvoorbeeld binnen het vakgebied wereldoriëntatie, biologie, aardrijkskunde of economie. 

 

In samenspraak met de leerkracht wordt er een passende invulling gegeven aan het bezoek, waarbij de leerdoelen vanuit de school zoveel mogelijk centraal staan. Theorie en praktijk worden op een zinvolle en aantrekkelijke manier bij elkaar gebracht. Kinderen krijgen bijvoorbeeld een rondleiding, mogen meehelpen dieren of planten verzorgen, klusjes doen en er zijn doe-opdrachten die aansluiten op het lesniveau van de klas. Met een bezoek aan de boer beleeft iedereen een spannende en leerzame dag!

 

Kijk voor meer informatie en tips over boerderijlessen in de brochure van Boerderijeducatie Nederland.

download de brochure

Bezoek een boer

Bezoek één van de 50 getrainde educatieboeren in Flevoland, variërend van akkerbouwers, fruittelers, pluimveehouders en melkveehouders en help vooral zelf een handje mee.
Ontdek waar groentes vandaan komen, hoe kippen worden gehouden, hoe fruit wordt geoogst en hoe het eten van de boerderij uiteindelijk op je bord komt. 

 

Bezoek een boer