Lesmateriaal

Een bezoek aan een educatieboerderij past goed binnen het bestaande curriculum van de school. Zo kan theorie aan praktijk worden gekoppeld. Om leerlingen voor te bereiden is gevarieerd lesmateriaal beschikbaar. Ook is het goed om met leerlingen te bespreken wat ze al weten over het boerenbedrijf en waar ze meer over zouden willen weten. Wil je dat het boerderijbezoek aansluit bij je eigen lesstof, stem de inhoud en de opdrachten dan af met de boer. 

 

Voor leerlingen van het basisonderwijs is op de site van Boerderijeducatie Nederland veel lesmateriaal te vinden per sector en onderwerp, zie lesmateriaal.

 

Hieronder ter inspiratie enkele voorbeelden per sector: 

 

Akkerbouw

Fruitteelt

Melkvee

Pluimvee

Windenergie

  • Op veel boerderijen staan ook windmolens, ga samen aan de slag met windenergie

 

Zie ter inspiratie het filmpje “Voedseleducatie Flevoland, dat smaakt naar meer!” over nut, noodzaak en meerwaarde van voedseleducatie.

 

 

Kijk ook eens op Chef! Chef is het gratis online lesportaal met alle lessen en activiteiten van Smaaklessen en EU-Schoolfruit, waarmee je flexibel en op maat aan de slag kan met voedseleducatie op school. De interactieve lessen geef je met het digibord. Via lessen in de klas en Smaakmissies gaan de leerlingen zelf op onderzoek naar de herkomst van hun eten. Er is een Smaakmissie voor elke productgroep. Kijk voor meer informatie opwww.smaaklessen.nl

Voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs past het bezoek vaak binnen een themaweek. Het is zinvol om alvast onderzoeksvragen, samenwerkingsopdrachten of discussievragen te bedenken en voor te bereiden. Ook zijn er aanknopingspunten voor praktische opdrachten en profielwerkstukken. Bijvoorbeeld door de leerlingen onderzoek te laten doen naar slimme oplossingen op het gebied van waterbeheer, energiebesparing, bodemdaling of duurzame landbouw. 

Het Voedingscentrum biedt lesmateriaal dat geschikt is om het boerderijbezoek voor te bereiden, zoals “Weet wat je eet” een lespakket over gezonde, veilige en duurzame voeding, of  Krachtvoer, een vmbo-lesprogramma over fruit, snacken en drinken.